Uw kind naar onze school

Denkt u aan speciaal basis onderwijs voor uw kind?

Als uw kind al naar school gaat, kunt u een eventuele overstap naar onze school
het beste met die school bespreken.
Als uw kind nog niet naar school gaat, kunt u ons bellen voor meer informatie.
Omdat wij een school voor speciaal basis onderwijs zijn, kunt u uw kind niet 
zonder meer bij ons aanmelden. Er dient eerst vastgesteld te worden of het reguliere
basisonderwijs echt niet aan de onderwijsbehoefte van uw kind kan voldoen.
Als dat inderdaad zo is, dient bepaald te worden welke soort onderwijs wel past bij uw kind.