De directie wordt gevormd door:

directrice         mevr. Kirsten Belt

teamleider    mevr. Arian Gijsen