De directie wordt gevormd door:

directrice         mevr. Kirsten Belt

teamleider    mev. Arian Gijsen